MUDr. Josef Berka

praktický lékař pro děti a dorost

Archlebov 2
696 33 Archlebov
Firemní telefon: 518 633 318 (Archlebov), 518 631 322 (Dambořice)
IČ: 04690974Co je aktuálního u nás?

Pokračovat na Medevio

Zrušení ordinace z důvodu čerpání dovolené na  dětském středisku v ARCHLEBOVĚ a v DAMBOŘICÍCH

Z důvodu čerpání dovolené se nebude ordinovat v období: od 8.VII.2024 do 19.VII.2024

V tomto období Vás ošetří po předchozím objednání na tel. čísle: 518633128 MUDr. Kateřina Galisová Ve Ždánicích:

Pondělí :   7:00 – 10:30

Úterý :       7:00 – 10:30 

Středa:     11:30 – 14:00

Čtvrtek:    7:00 – 14:00

Pátek :      11:30 – 14:00

Zároveň se v tomto období nebudou vystavovat a vydávat potvrzení a posudky (brigády, tábory….apod.).Pokud je budete v tomto období potřebovat, tak si o ně požádejte do 2.7. K vyzvednutí budou do 4.7.2024 

24.6.2024 MUDr. Berka

 

 

Doplněk k provoznímu řádu ordinace 

 KAŽDOU návštěvu je VHODNÉ předem objednat na přesnou hodinu na telefonu 518633318, 518631322

 • Možné příznaky infekčního onemocnění (teplota, kašel, dušnost, bolest v krku…)sdělte předem – bude vám přidělen zvláštní čas!
 • Pacient přijde k vyšetření přesně na čas, aby v čekárně nikdy nebyli více než tři nemocní (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření)
 • Používejte roušku (NE RESPIRÁTOR)
 • Hotovostní platby mějte nachystané pokud možno v přesné částce
 • O předpis léků žádejte pokud možno telefonicky nebo mailem (518633318; 518631322; berjos@sendme.cz) – uveďte které léky potřebujete a na které tel.číslo, příp. mailovou adresu máme recept poslat
 • Personál bude při ošetření všech pacientů používat respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku
 • Při ošetření pacienta s možným infekčním onemocněním si personál před kontaktem s pacientem oblékne i ochranný plášť, rukavice a ochranu očí (brýle/štít)
 • V průběhu dne bude v čekárně opakovaně provedena dezinfekce nejvíce rizikových povrchů (kliky, židle, madla…) plně virucidním přípravkem
 • Po každém ošetření rizikového pacienta personál provede desinfekci kontaktních rizikových povrchů a předmětů dezinfekčním prostředkem s plně virucidním účinkem.
 • V prostoru ordinace bude intenzívně využívána technika pro čištění a desinfekci vzduchu ( čistička vzduchu, resp. germicidní zářič…..)

 V Archlebově a Dambořicích 31.7.2020;  MUDr. Josef Berka

 

 

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 518633318, 518631322). Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně. K vyšetření se dostavte včas, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte se objednat znovu. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem) Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli). Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem). Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky, e-mailem,… Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.  

Vydáno dne 24.5.2020

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

 V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:

Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte  onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře. Očkování dětí v rámci preventivních prohlídek doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných dětí.

Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.

Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

 

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí

Archlebov

7:30 - 10:30 akutní stavy

Dambořice

10:45 - 13:00 akutní stavy

 

 

Úterý

Dambořice

8:00 - 10:30 akutní stavy

Dambořice

10:30 – 13:00 prevence, poradna (na objednání)

Archlebov

14:30 – 16:00 akutní stavy, objednaní

Archlebov

16:00 – 18:00 (na objednání)

Středa

Archlebov

7:30 – 10:30 akutní stavy

Archlebov

10:30 – 13:00 prevence, poradna (na objednání)

 

 

Čtvrtek

Archlebov

7:30 – 10:30 akutní stavy

Archlebov

10:30 – 13:00 prevence, poradna (na objednání)

 

 

Pátek

Archlebov

7:30 - 10:30 akutní stavy

Dambořice

10:45 - 13:00 akutní stavy

 

 

Dle aktuální situace je možné se objednat (zatím pouze telefonicky) v rámci celé ordinační doby MUDr. Josef Berka, s.r.o.; IČ: 04690974; IČP: 75227303

 

mimo prac. dobu Vás ošetří LSPP dětskéko odd. Nemocnice Kyjov: pracovní dny: 16:00 - 21:00 so, ne, svátky: 8:00 - 20:00.

Mimo tyto hodniny nutné (!) a neodkladné (!) případy ÚPS dětského oddělení.

telefony: 518 601 302-3, 518 601 305

____________________________________

 

Přijímáme nové pacienty.

Informace o ordinaci MUDr. Josef Berka

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost do 19ti let.

 

MUDr. Josef Berka poskytuje diagnostickou a léčebnou péči, preventivní prohlídky, kojeneckou poradnu, odběry biologického materiálu a aplikaci standartních i nadstandartních očkovacích látek ve dvou odloučených ordinacích:

 

Ordinace Archlebov                       

Ordinace Dambořice

Archlebov 2, 696 33 

tel: +420 518 633 318

Dambořice 468, 696 35

tel: +420 518 631 322

 

Máme k dispozici přístroj na měření hladiny CRP v krvi a močový analyzátor:

Test CRP - Vyšetření rozliší bakteriální a virovou infekci a díky tomu nedochází ke zbytečnému předepsání antibiotik.

Močový analyzátor - Vyšetření určí zda má dítě infekci močových cest, případně zda se v moči vyskytují známky poškození ledvin.

Fotografie a videa

Kontaktní osoby

MUDr. Josef Berka

 • 1987 promoce na LF UJEP Brno-obor dětské lékařství
 • 1990 atestace v oboru-dětské lékařství
 • Praxe na dětském a infekčním oddělení nemocnice v Kyjově

sestra: Petra Halasová

Cena za služby MUDr. Josef Berka

CENY VÝKONŮ PROVÁDĚNÝCH NAD RÁMEC ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

platnost od 1.1.2023

očkování na žádost pacienta..........223,- Kč (+ aktuální cena vakcíny)

zdravotní posudky k vystavení průkazů: řidičské průkazy skupin. AM, A1............................................150,- Kč řidičské průkazy všech ostatních skupin.................................400,- Kč zbrojní průkazy......................................................................400,- Kč průkazy k ovládání strojů a zařízení.......................................400,- Kč

profesní osvědčení a průkazy (potravinářské,svářečské apod.)......................................................................................250,- Kč

posudky před nástupem do kolektivu (MŠ), před přijímacím řízením na SŠ, VŠ............................................125,- Kč (každá další....25,- Kč) posudky před nástupem na sportovní a zotavovací akce (letní tábory, lyžařské výcviky a další hromadné akce)......................150,- Kč

zpracování formulářů pro komerční pojišťovny oznámení pojistné události....................................................250,- Kč posudek o bolestném............................................................150,- Kč

aplikace náušnic klasicky.................................................................................300,- Kč piercing - nastřelení (pouze uši).......300,- Kč (+ aktuální cena náušnic)

výpisy z dokumentace na žádost pacienta.............................500,- Kč Další výkony na žádost pacienta budou po předchozí domluvě účtovány dle aktuálních sazebníků VZP, MPSV či MF ČR                                             MUDr. Berka

 

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 Správce osobních údajů:

 MUDr. Josef Berka, s.r.o.

 IČO: 04690974

 Ordinace: Kyjovská, č.p. 2, 696 33 Archlebov; Lipová č.p. 468, 696 35 Dambořice

 elektronická adresa: berjos@sendme.cz 

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

 1. Účel/y zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Kde nás najdete?